Bez kategorii

Tagi zdjęcia poniżej: faktura korygująca, dostawy towarów, towaru lub usługi, odwrotne obciążenie

Do kiedy należy wystawić fakturę?

Obecnie na wystawienie faktur podatnik zobowiązany jest do dnia 15 każdego miesiąca, następujacego po miesiącu, w którym dokonana była sprzedaż. W poniżej przedstawionych sytuacjach podatnik zobligowany jest do : – Wystawienia faktury w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi, w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych; – Wystawienia faktury w ciągu 60 dni od dnia …

Do kiedy należy wystawić fakturę?Read More »

Słowa kluczowe fotografii: faktura vat marża, kwotę należności ogółem, towarów i usług, sumę wartości sprzedaży, kwotę podatku

Sposób wystawiania faktury VAT

Sposób w jaki wystawiana jest faktura wynika z obowiązujących obecnie przepisów. Również forma jej przechowywania i przekazywania ma swoje umocowanie prawne. Z tego powodu, aby faktura VAT została utworzona poprawnie, należy spełnić określone wymagania. Według artykułu 106 e. ustawy o VAT, prawidłowa faktura VAT powinna posiadać między innymi niżej wymienione składowe: numer, datę wystawienia faktury, datę, …

Sposób wystawiania faktury VATRead More »

Słowa kluczowe zdjęcia: marża faktura, cenę jednostkową, podatku vat, datę dokonania, daty wystawienia, nazwa towaru, metoda kasowa, wartości sprzedaży netto

Faktura zaliczkowa i końcowa

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba rozliczenia zaliczek otrzymanych na poczet przyszłych dostaw, wystawia się faktury zaliczkowe. Dokument taki zawierać powinien określone elementy wynikające z artykułu 106f ustawy o VAT. Są to, między innymi: data wystawienia, kolejny numer faktury identyfikujący ją w sposób jednoznaczny, nadany w ramach jednej lub więcej serii; dane osobowe podatnika i nabywcy …

Faktura zaliczkowa i końcowaRead More »