Tagi zdjęcia poniżej: faktura korygująca, dostawy towarów, towaru lub usługi, odwrotne obciążenie

Do kiedy należy wystawić fakturę?

Obecnie na wystawienie faktur podatnik zobowiązany jest do dnia 15 każdego miesiąca, następujacego po miesiącu, w którym dokonana była sprzedaż.

W poniżej przedstawionych sytuacjach podatnik zobligowany jest do :

– Wystawienia faktury w ciągu 30 dni od dnia wykonania usługi, w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych;

– Wystawienia faktury w ciągu 60 dni od dnia wydania towaru, jeśli są to dostawy m.in. książek drukowanych;

– Wystawienia faktury w ciągu 90 dni od dnia wykonania czynności, dokonując czynności polegających na drukowaniu m.in. książek;

– Wystawienia faktury wraz z upływem terminu płatności, gdy dotyczy ona dostawy m.in. energii elektrycznej i cieplnej oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, najlmu czy stałej obsługi prawnej, wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt. 4.

UWAGA!

Nabywca towaru lub usługi  ma prawo do zgłoszenia żadania, obowiązkowego wystawienia faktury ( zgodnie z art. 106b ust. 3 ). Żądanie te może zostać zgłoszone w ciągu maksymalnie 3 miesięcy, dokładnie od ostatniego dnia miesiąca, w którym towar został dostarczony, usługa wykonana lub odebrana została zapłata w całości bądź w części.

Leave a Comment